Engage & Grow

In Nederland voelt slechts 9 procent van de werknemers zich actief betrokken bij de organisatie waar zij werken, 80 procent doet wat hen gevraagd wordt maar zet geen stapje extra, en 11 procent is zelfs actief niet betrokken (onderzoek van Gallup in 2013). Dit kost veel geld en gaat ten koste van groei, werkgelegenheid en het algemeen welbevinden. Een hoog ‘Employee Engagement’ is de snelste en meest effectieve manier om organisaties te transformeren naar hogere productiviteit en winstgevendheid en een plezierige en stimulerende cultuur.

Met Engage & Grow werken wij met teams binnen organisaties aan het vergroten van de betrokkenheid. Wij bieden geen traditionele training maar een nieuwe manier van ‘groepsactivering’, die wereldwijd zeer goede resultaten boekt. Met verschillende programma’s variërend van 6 weken tot 1 jaar werken onze coaches aan meer plezier én rendement binnen organisaties. Met een meting vooraf en achteraf maken wij het resultaat zichtbaar.

www.engageandgrow.nl