VNO-NCW Metropool Amsterdam

The Other Network en VNO-NCW Metropool Amsterdam zijn een partnership met elkaar aangegaan. VNO-NCW Metropool Amsterdam lobbyt voor de belangen van werkgevers en ondernemers in de regio. Metropool Amsterdam is een aantrekkelijke regio. De veelzijdigheid van het bedrijfsleven en de internationale allure maken het tot een uitstekend gebied om in te ondernemen. Echter, net als in de rest van het land krimpt de economie en daalt de werkgelegenheid. Dit vraagt om een bestuurlijke en politieke agenda die de economische ontwikkeling bovenaan heeft staan. Dit is een van de speerpunten van VNO-NCW. Kennisinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven werken in onze regio volop samen aan een gezonder vestigingsklimaat. Daarnaast worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd waar beslissers uit het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en inspireren.