Verbinding blijkt sleutelwoord tijdens Meeting of Minds op Nyenrode: 25 juni 2014

‘Great minds think alike’. Elke ondernemer met leiderschapservaring of -ambitie zal geïnspireerd zijn en blijven door deze gevleugelde uitspraak. The Other Network, het multiculturele businessnetwerk dat gelooft in de kracht van diversiteit, ging op 25 juni jongstleden een stapje verder. Zij zetten dit gedachtegoed om in daden. In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit organiseerden zij een unieke conferentie waarbij de bezoeker in de gelegenheid werd gesteld om direct in gesprek te gaan met bekende en gevestigde grote business- en politieke denkers Herna Verhagen (CEO Post NL) en Sybrand Buma (fractievoorzitter CDA). Onder leiding van dagvoorzitter Marjan Lubbers (Director Excutive Education van Nyenrode), interviewer Hans Biesheuvel (ONL Ondernemers) en keynote speaker Bas Blekkingh (Oprichter van het bedrijf Authentiek Leiderschap en vaste gastdocent op Nyenrode) kwamen zij tot een bemoedigende en inspirerende conclusie: ‘de kracht van diversiteit ligt in verbinding’.

Dat grote geesten vaak hetzelfde gedachtegoed koesteren bleek wel tijdens de interviews die Hans Biesheuvel op ontspannen wijze had met Verhagen en Buma. Naast diverse boeiende én amusante anekdotes over hun visie op leiderschap, kwamen beide kopstukken tot enkele inspirerende en realistische conclusies. ‘De kracht van diversiteit kan het beste ontsloten worden door verbinding. Blijf echter wel altijd eerlijk en dicht bij jezelf. Durf je in gesprekken ook kwetsbaar op te stellen. Je zult snel merken dat deze formule bij elke groep mensen gewoon werkt’ zo spreekt Herna Verhagen uit ervaring. ‘Om alle controverse over diversiteit achter ons te laten is daadkracht nodig’, zo blijkt ook Sybrand Buma desgevraagd voorstander van dit concept. ‘Het wegwerken van verdeeldheid is essentieel om voor iedereen in algemene behoeften als veiligheid en werkgelegenheid te kunnen voorzien. Vergeet echter niet te genieten van de weg naar de top en blijf leren van iedereen die je ontmoet. Problemen en hun oplossingen hebben namelijk geen kleur’, zo meent hij tot slot.

Ook Marjan Lubbers en Bas Blekkingh zijn achteraf bijzonder enthousiast over dit eerste samenwerkingsinitiatief van The Other Network (TON) en Nyenrode: ‘Multiculturaliteit is rijkdom’, is een visie die zij delen. Blekkingh: ‘fundamentele principes en kernwaarden zijn grensoverschrijdende principes, alleen de uitvoering verschilt per cultuur. Ik hoop dat de bezoekers van deze bijzondere avond huiswaarts keerden met enkele verhelderende en praktisch toepasbare inzichten op dit vlak’. Marjan Lubbers zag de kernwaarden van Nyenrode: ‘Leadership, Entrepreneurship & Stewarship’ weerspiegeld in de onderhoudende gesprekken die Hans Biesheuvel met Buma en Verhagen had: ‘kenmerkend voor een goed leider is dat hij of zij bekend is met een realistisch beeld van de realiteit. Idealiter verzamelt hij een diversiteit aan invloeden en perspectieven, om uiteindelijk tot gedegen beslissingen te kunnen komen. Die visie is tijdens deze conferentie van The Other Network absoluut tot leven gekomen.’