De open informatievoorziening van de Algemene Rekenkamer als verdienmodel

27 januari 2015 Den Haag De Algemene Rekenkamer. Iedereen heeft ervan gehoord maar wie weet waar het instituut werkelijk voor staat? Vele ondernemers die deze bijzondere bijeenkomst op 27 januari jl. hebben bijgewoond zullen de ogen geopend zijn. De Nederlandse tak van dit onafhankelijke controle instituut is een van de weinige, zo niet het enige orgaan dat uitgaven van de overheid controleert op effectiviteit en toepasselijkheid, zelf tot en met de voor velen zo onoverzichtelijk EU geldstromen. Behalve een zeldzaam bezoek aan het historische Haagsche gebouw hebben de bezoekers van deze bijeenkomst een bijzonder inhoudelijk inzicht gekregen in de toepassing en controle van overheidsuitgaven van bijvoorbeeld zorg tot onderwijs. Op levendige wijze toegelicht door Saskia Stuiveling, de president van dit controle instituut. ‘Daarmee maken we onszelf niet tot de grootste vrienden van politici en kamerleden maar ons enige doel is het informeren van en voor het algemene publiek’, aldus de bijzonder betrokken overkomende beschermvrouwe. Klik hier voor het verslag. [flickr_set id="72157654678015760"]

Nieuwe website

The Other Network is Global People geworden. We organiseren nog steeds onze bekende netwerkevents. Op onze nieuwe website kun je hier alles over vinden. Klik hier voor de vernieuwde website.

globalpeople.nl