The Other Network heeft een krachtige boodschap voor BV Nederland

12 november 2014 Amsterdam ‘De Boodschap voor BV Nederland is duidelijk, de top van het bedrijfsleven kan zichzelf verrijken en versterken door meer diversiteit te integreren’. Met deze stelling leidde Faiza Dadi, Stadsdeeldirecteur Amsterdam Oost, de bekendmaking van de finalisten voor de titel The Other Businessman en The Other Manager 2014 in. Daarmee gaf ze tijdens een druk bezochte bijeenkomst in de top van de Amsterdamse Margriettoren het startschot voor de aanlooptijd naar de spannende live verkiezing op 13 december 2014. Ook jurylid Rajish Sagoenie sprak de gedachten van alle aanwezigen uit; ‘het hoge niveau van de genomineerden zendt een duidelijke boodschap uit: multiculturaliteit en gezamenlijk daadkrachtig optreden verbreden het succeseffect en stimuleren de algemene vooruitgang. Kortom, zaken doen anno nu!’ Klik hier voor het verslag.

Nieuwe website

The Other Network is Global People geworden. We organiseren nog steeds onze bekende netwerkevents. Op onze nieuwe website kun je hier alles over vinden. Klik hier voor de vernieuwde website.

globalpeople.nl