Missie en Visie

Missie 2020
2020 leden die de kleurrijke managers, ondernemers, bestuurders, beslissers en leiders die ons land rijk is een gezicht geven en een cultuur voortbrengen in het Nederlands zakenleven waarin ieder talent zich welkom voelt. Een cultuur waarin zichtbare en onzichtbare verschillen er mogen zijn, waarin men openstaat voor andere opvattingen en waarin Multi etniciteit wordt gezien als een kans.

Visie
The Other Network is het Business netwerk voor professionals die samen willen werken, ervaringen willen uitwisselen en zelf als rolmodel de jonge talenten op weg willen helpen. Onze leden zijn wereldburgers die geloven dat we met het bundelen van krachten samen meer energie produceren, energie die nodig is om zaken te doen in een tijd van globalisering en technologische vooruitgang waar culturele samenwerking op zakelijk gebied een absolute pré is.